REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIOŁKOWEJ

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI 
W SIOŁKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/22

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej informuje:

Rekrutacja do przedszkola w Siołkowej na rok szkolny 2021/2022 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego NA ROK SZKOLNY 2021/22 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów.

Wnioski i Deklaracje do pobrania na stronie internetowej szkoły ZSP.SIOLKOWA.PL lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu  w nieprzekraczalnym terminie .

Deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01.02.2021 do 08.02.2021r.

 Wnioski o przyjęcie do przedszkola od  16.02.2021 do 26.02.2021r.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 16.02.2021 do 26.02.2021

Przypominam rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają Deklarację,

Rodzice dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczęszczają składają  Wniosek

Dyrektor Jolanta Dróżdż

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: