Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola i klasy I

KOMUNIKAT
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIOŁKOWEJ

 W SPRAWIE REKRUTACJI UZUPEŁNJAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ   SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI     W SIOŁKOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/22

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej informuje:

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola w Siołkowej na rok szkolny 2020/21 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego NA ROK SZKOLNY 2021/22 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów.

Wnioski  do pobrania (link poniżej) lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu  w nieprzekraczalnym terminie .

Wnioski o przyjecie do przedszkola od  04.05.2021 do 10.05.2021r.

Wnioski o przyjecie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 04.05.2021 do 10.05.2021

                                                                                    Dyrektor Jolanta Dróżdż

DOKUMENTY DO POBRANIA: