REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W SIOŁKOWEJ

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI 
W SIOŁKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej informuje:

Rekrutacja do przedszkola w Siołkowej na rok szkolny 2022/2023 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 11/2022 Wójta Gminy Grybów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego NA ROK SZKOLNY 2022/23 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów.

Wnioski i Deklaracje do pobrania na stronie internetowej szkoły ZSP.SIOLKOWA.PL lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić
i dostarczyć do sekretariatu  w nieprzekraczalnym terminie:

  • Deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
    od 01.02.2022 do 11.02.2022 r.
  • Wnioski o przyjęcie do przedszkola od 21.02.2022 do 01.03.2022 r.
  • Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
    od 21.02.2022 do 01.03.2022 r.

Przypominam rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają Deklarację,

Rodzice dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczęszczają składają  Wniosek

Dyrektor Jolanta Dróżdż

DOKUMENTY DO POBRANIA: