Informacja o rekrutacji do Przedszkola oraz klasy I Szkoły Podstawowej

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W SIOŁKOWEJ W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ   SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W SIOŁKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/24

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej informuje:

Rekrutacja do przedszkola w Siołkowej na rok szkolny 2023 / 2024 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 11/2023 Wójta Gminy Grybów z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego NA ROK SZKOLNY 2023/24 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów.

Wnioski i Deklaracje do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zspsiolkowa.pl lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu  w nieprzekraczalnym terminie.

Deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01.02.2023 do 08.02.2023r.

 Wnioski o przyjęcie do przedszkola od  16.02.2023 do 01.03.2023r. godz. 15:00

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (składają rodzice dzieci spoza obwodu szkoły tj. zamieszkałe we wsi Siołkowa) – od 16.02.2023 do 01.03.2023r. godz. 15:00

Przypominam rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają Deklarację,

Rodzice dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczęszczają składają  Wniosek

Rodzice dzieci, które będą zapisywane do klasy I szkoły podstawowe, a zamieszkują poza obwodem szkoły składają Wniosek

Rodzice dzieci, które będą zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałe w obwodzie szkoły tj. na terenie wsi Siołkowa składają Zgłoszenie do klasy pierwszej

Dyrektor Jolanta Dróżdż

DOKUMENTY DO POBRANIA: