Uruchamianie oświetlenia na boisku sportowym - wersja Biedronka edyszyn

Po kliknięciu na przycisk zmiany powinny nastąpic do 10 sekund!