Lekcja anatomii w klasie 7 u pani Moniki Nosal

Uczniowie klaz 7 zgębiając anatomiczne tajniki budowy serca ludzkiego, z wielkim zaangażowaniem dokonali makroskopowej obserwacji serca świni. Porównali lewą część serca z prawą, rozpoznawali komory i przedsionki, nazywali naczynia wychodzące z serca.

Wykorzystując zakupiony w ramach projektu Laboratoria Przyszłości mikroskop optyczny oraz narzędzia do preparacji tkanek, uczniowie dokonali obserwacji mikroskopowej wykonanych przez siebie preparatów tkanki budującej mięsień sercowy świni. Porównali swoje preparaty do preparatów trwałych, zakupionych  w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.