Historia szkoły

Szkoła położona jest na malowniczym wzgórzu na trasie Grybów-Krużlowa w Małopolsce w odległości 3 km od centrum Grybowa.

Od 1997 r. wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Przedszkole dla dzieci 3-5 letnich mieści się w budynku WTZ powstałym na miejscu dawnej szkoły.

Historia szkoły rozpoczyna się w dn. 20.11.1891r. kiedy to wójt Jan Obrzut i podwójci Kazimierz Obrzut wprowadzili w czynności służbowe pierwszą nauczycielkę Bronisławę Janowską. Już w 3 dni później (23.11.1891r.) pierwszy rok nauki w siołkowskiej szkole rozpoczęło 90 dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, z marcu 1895 r. dzięki staraniom Bronisławy Janowskiej w tutejszej szkole została założona przez Towarzystwo Oświatowe w Krakowie czytelnia ludowa.

Od września 1895r. przez kolejne 5 lat obowiązki nauczycielki przejmuje pani Waleria Bernacka, a Bronisława Janowska otrzymuje od władz szkolnych urlop zdrowotny.

Od początku XX wieku nauczaniem dzieci zajmuje się pan Ryszard Kosiński. Czyni to przez 30 lat, a przejściu na emeryturę (w 1930r.) otrzymuje obywatelstwo i przynależność do wsi Siołkowa, które jest wyrazem uznania dla jego trudu i poświęcenia dla społeczności siołkowskiej.

21 września 1914r. w związku z wybuchem I wojny światowej przerwano naukę w szkole, gdyż sale przeznaczono na kwatery dla wojska. Po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj w listopadzie 1918r. szkoła staje się wreszcie polska.

Od września 1932r. obowiązki nauczyciela przejmuje pan Antoni Fyda – tutejszy rodak. W 4 lata później ( 1936r.) władze szkolne zatwierdzają istnienie w Siołkowej samodzielnej szkoły II stopnia. Nie obyło się tez bez trudnych chwil.

W roku szkolnym 1938/39 miejscowa ludność zmuszona była do walki o szkołę z władzami szkolnymi.

Z powodu wybuchu II wojny światowej rok szkolny 1939/40 rozpoczęto dopiero 15 października 1939r. Dzieci uczyły się przez cały czas w dwóch pomieszczeniach. W roku szkolnym 1939/40 wynajęto dodatkowy lokal na trzecia sale lekcyjną u jednego z mieszkańców wsi w domu znajdującym się w pobliżu szkoły. Wszystkie klasy od I do VII uczyły się po raz pierwszy w roku szkolnym 1941/42.

Ludność wiejską, a więc i dzieci trapiły różne choroby. Wskutek epidemii czerwonki w latach szkolnych 1942/43 przerwano naukę w szkole na trzy tygodnie. Z kolei badania lekarskie przeprowadzone po wojnie wykazały, że ok. 80% uczniów zagrożone były gruźlicą. Należy również wspomnieć o tragedii w Matelance w sierpniu 1943r. Niemcy rozstrzelali wówczas rodziny Baranów i Wątróbskich. W miejscu tego tragicznego wydarzenia wybudowany został pomnik upamiętniający losy zamordowanych rodzin. Szkoła sprawuje opiekę nad tym pomnikiem.

Po II wojnie światowej kilkakrotnie przerywano naukę w szkole. Powody były następujące: Zarząd Gminy nie przygotował na czas izb lekcyjnych (rok szkolny 1946/47), sale przeznaczono na siedzibę komisji wyborczej i kwatery ORMO (styczeń 1947).

Ważnym wydarzeniem było założenie w szkole koła TPD (1968r.), które miało na celu pomóc najuboższym dzieciom oraz organizowanie dla dzieci półkolonii w czasie wakacji i ferii zimowych.

We wrześniu 1969r. wmurowano akt erekcyjny pod nową szkołę, a już 8 listopada 1970r. oddano do użytku nowy budynek szkolny znajdujący się w innym miejscu niż stary, bardziej w centrum wsi.

Obowiązki dyrektora szkoły pełnili kolejno: pani Helena Rodak, mgr Antonina Janusz, a obecnie mgr Jolanta Drożdż.

W grudniu 1986r. przyjęto szkołę do Klubu Przodujących Szkół, uczestnictwo w którym dawało możliwość spotkań oraz wymiany doświadczeń edukacyjnych i wychowawczych.

We wrześniu 1990r. rozpoczęto w szkole naukę j. francuskiego. Zaowocowało to zainteresowaniem gminy naszą szkołą oraz propozycją współpracy z zaprzyjaźnioną gminą w Château-Thierry (ok. 90 km na wschód od Paryża) we Francji. Pobudzeniem motywacji do nauki tego języka jest wymiana międzynarodowa, w której biorą udział dzieci z naszej szkoły. W roku 2004 pierwsza grupa naszej młodzieży wyjechała do Château-Thierry, zaś w roku 2005 gościliśmy w murach naszej szkoły delegację dzieci i młodzieży francuskiej.

Szkoła wyróżnia się muzykalnością. Od lat działa w niej chór i zespół muzyczny Synkopa. Dzieci grają na gitarach, mandolinach, fletach, trąbkach i innych instrumentach. Zespół wokalno-instrumentalny uświetnia swoimi występami nie tylko uroczystości szkolne, ale nawet lokalne i regionalne. Uczniowie osiągają sukcesy w różnego typu festiwalach i przeglądach zespołów muzycznych. Budząc swe talenty i rozwijając je dzieci i młodzież stają się niejednokrotnie członkami orkiestry dętej oraz chóru męskiego działającego w naszej wiosce.