Dokumenty

Zestaw programów i podręczników dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

 

Kliknij TUTAJ, aby pobrać plik

 

 

 

Wymagania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

Rok szkolny 2023 / 2024

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Dokumentacja szkolna

 

➜ Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej

➜ Harmonogram programu wychowawczo-profilaktycznego – rok szk. 2023/2024

→Program wychowawczo-profilaktyczny – rok szk. 2021 / 2022

→Harmonogram programu wychowawczo-profilaktycznego – rok szk. 2021/2022

➜ Statut Przedszkola Samorządowego w Siołkowej

➜ Zarządzenie i regulamin monitoringu

➜ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

➜Program wychowawczo – profilaktyczny – r. szk. 2020 / 2021

➜Harmonogram programu wychowawczo – profilaktyczny – r. szk. 2020/2021

➜ Program wychowawczo – profilaktyczny – r. szk. 2019 / 2020

➜ Harmonogram programu wychowawczo – profilaktycznego – r. szk. 2019/2020

➜ Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

➜ Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły