Dokumenty

[wce_code id=1]

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Szkoła Podstawowa w Siołkowej z odziałem gimnazjalnym

j. polski kl. IV i V

j. polski kl. VI

j. polski kl. II-III G

j. angielski j. francuski kl. III G

j. francuski kl. VII-VIII

matematyka kl. IV-VIII i IIIG
fizyka chemia biologia kl. VII przyroda

geografia kl. III G

historia kl. IV, V, VII, VIII

historia kl. VI

historia kl. III G

wiedza o społeczeństwie kl. VIII informatyka / zajęcia komputerowe kl. IV-VIII i IIIG technika / zajęcia techniczne kl. IV-VI i IIIG
plastyka kl. IV-VII

plastyka G

muzyka SP

muzyka G

wychowanie fizyczne SP

wychowanie fizyczne G

zajęcia artystyczne
edukacja wczesnoszkolna edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym
➜ Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019
➜ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
➜ Program wychowawczy i profilaktyki SP w Siołkowej na lata 2017-2019
➜ Harmonogram programu wychowawczego i profilaktyki – R. szk. 2018/2019
➜ Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych
➜Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły
Szkoła podstawowa
➜ Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej
➜ Statut Przedszkola Samorządowego w Siołkowej
Gimnazjum
➜ Statut Gimnazjum im. T. Kościuszki w Siołkowej
➜ Regulamin dotyczący zasad realizacji jednej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
➜ Regulamin organizacji grupowego projektu edukacyjnego Gimnazjum w Siołkowej