Dokumenty

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Szkoła Podstawowa w Siołkowej 

j. polski kl. IV i V

j. polski kl. VI

j. angielski

j. francuski kl. VIII

matematyka kl. IV-VIII i IIIG
fizyka chemia biologia kl. VII

przyroda kl. IV

geografia kl. V-VIII

historia kl. IV, V, VII, VIII

 

historia kl. VI

wiedza o społeczeństwie kl. VIII informatyka  kl. IV-VIII technika kl. IV-VI
plastyka kl. IV-VII muzyka wychowanie fizyczne SP zajęcia artystyczne
edukacja wczesnoszkolna edukacja dla bezpieczeństwa religia kl. 3, 4, 5  
 
 
➜ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
➜ Program wychowawczy i profilaktyki SP w Siołkowej na lata 2017-2019
➜ Harmonogram programu wychowawczego i profilaktyki – R. szk. 2018/2019
➜ Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych
➜Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły
➜ Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej
➜ Statut Przedszkola Samorządowego w Siołkowej