Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Siołkowej

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych Przedszkola Samorządowego w Siołkowej na rok szkolny 2023/24 o potwierdzenie woli kandydata o przyjęciu do przedszkola w terminach od 15.03.2023 do 28.03.2023 r. do godziny 15:00.

Nie złożenie potwierdzenia woli we wskazanym terminie o przyjęciu do przedszkola jest jednoznacznym zwolnieniem miejsca.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajduje się w sekretariacie szkoły.

                                                                              Dyrektor Jolanta Dróżdż