Święto Szkoły

 
 
 
30 listopada 2017 r. w naszej  Szkole odbyła się szczególna uroczystość, na którą złożyło się  wiele okazji. Szkoła obchodziła 125 lat istnienia, odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce –  naszemu  patronowi  w 200 rocznicę jego śmierci oraz oddano do użytku nowo wybudowane obiekty sportowe.
 
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości : Wójt Gminy Grybów –  Pan Piotr Krok, Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratora Oświaty –  Pan Dariusz Leśniak, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, projektanci i wykonawcy inwestycji.
 
Tablicę i obiekty sportowe poświęcił Ksiądz Prałat Ryszard Sorota. Uroczystość uświetniły: akademia poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, występ Szkolnego Zespołu Instrumentalno- Muzycznego „Synkopa”, pokaz akrobatyczny, tańce i występy uczniów.
 
Zaprezentowaliśmy  także  najważniejsze wydarzenia z życia szkoły  z ostatnich lat w formie pokazów multimedialnych i filmów. Na koniec odbył się quiz podsumowujący całą  imprezę, w którym wzięli udział uczniowie i zaproszeni  goście.  Wszyscy świetnie się bawiliśmy.
 
Red. Barbara Waląg