Modele Układu Słonecznego

W ramach lekcji geografii uczniowie klasy VI wykonali proste modele Układu Słonecznego lub modele wybranych planet.

Efekty ich pracy obrazują zdjęcia wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu “Laboratoria Przyszłości “