Program “Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” – lista uczniów zakwalifikowanych

W roku szkolnym uczniowie naszej szkoły od klasy VI – VIII będą brać udział w projekcie nr 2021-1-PMU-4406 pt. „Jedź na projekty! Będziesz wielki”, realizowanym w ramach programu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” na zasadach programu POWER.

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych pozwalających na płynne posługiwanie się językiem obcym, rozwinięcie kompetencji kulturowych, zdobycie nowej wiedzy, doświadczeń i kompetencji oraz usamodzielnienie się uczniów.

W załącznikach zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczniów do projektu oraz kartę zgłoszenia.

Wyłonieni w rekrutacji uczniowie wyjadą do Grecji na 14 dni.

Karty zgłoszeń składamy w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy do 09.03.2023 do godz. 15:00. Lista wyłonionych kandydatów do udziału w projekcie (24) i lista rezerwowych (10) zostanie podana do informacji 13.03.2023r.

W czasie składania karty przez ucznia lub rodzica będzie składany przez nich podpis na Liście akceptacji regulaminu rekrutacji do projektu nr 2021-1-PMU-4406, pt. „Jedź na projekty! Będziesz wielki”

 Odwołania od decyzji komisji będzie można składać do 15.03.2023r. do godz. 15:00.

Uczniowie, którzy pomyślnie przejdą rekrutację do projektu, wezmą  udział  w obowiązkowych zajęciach przygotowawczych w wysokości 30 godzin dydaktycznych w tym: 18 godzin z j. angielskiego, 10 godzin zajęć pedagogiczno-kulturowych oraz 2 godziny zajęć z BHP.

Planowany wyjazd – 28.05.2023 – 10.06.2023.

Dyrektor Jolanta Dróżdż

Data publikacji: 31.03.2023 r.