siolkowa.pl

Uczniowie gimnazjum klas trzecich z Siołkowej przystąpili do egzaminów gimnazjalnych 2016!

Dnia 18 oraz 19 kwietnia uczniowie trzeciej gimnazjum z Siołkowej przystąpili do pierwszych dwóch egzaminów gimnazjalnych. W  poniedziałek uczniowie pisali egzaminy z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz historii. We wtorek odbyły się egzaminy z chemii, biologii, matematyki, fizyki, geografii. Jutro, tj. 20 kwietnia uczniowie napiszą egzaminy z języka angielskiego. Na matematyce pojawiło się między innymi obliczanie objętości walca i prawdopodobieństwa wylosowania jednej nieparzystej liczby z jedenastu. Z języka polskiego uczniowie mieli za zadanie napisać charakterystykę wybranego przez siebie bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość.

Uczniowie mieli 60 minut na napisanie testu z przedmiotów przyrodniczych, 90 minut na rozwiązanie zadań z matematyki oraz 90 minut na rozwiązanie zadań z języka polskiego.