Czystość naszej Małej Ojczyzny – Sprzątanie Siołkowej 2016

Jak można zauważyć, Siołkowa ostatnio bardzo wypiękniała. Stało się tak nie tylko za sprawą cudownej  wiosny, ale także dzięki  wspaniałym uczniom naszej szkoły i uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podjęli się oni  bowiem trudnego zadania i oczyścili z zalegających śmieci: drogi, przydrożne rowy, nielegalne wysypiska oraz okolice Matelanki i Domu Kultury. O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że udało się zebrać ponad 80 worków śmieci. Dopiero gdy zostały zwiezione na jedno miejsce, można było przekonać się o ogromie pracy, jaka została wykonana.

W akcję zaangażowali się wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Dzięki temu młodzież podzieliła się  na kilka grup i można było posprzątać przysiółki: Zagórze, Osików, Pańskie, Folwark i Chuchałówkę. Młodsze dzieci z wychowawczyniami uporządkowały teren wokół szkoły. Akcja nie przyniosłaby tak dobrych rezultatów, gdyby nie ogromne zaangażowanie większości uczniów. Szczególnie wiele pracy wykonali: Joanna Dudzik, Klaudia Święs, Piotrek Romanek, Michał Główczyk, Kacper Jeleń, Radek Skrabski, Karol Klocek, Łukasz Obrzut, Piotrek Igielski, Szymon Michalik. Wszystkim bardzo dziękujemy!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie  dotarliśmy do wszystkich zaśmieconych miejsc. Podczas sprzątania odkryliśmy kilka dużych dzikich wysypisk, których nie udało się usunąć, m.in. w Grodnej przy drodze w kierunku do wodociągu i na skalniku na Wojciechowej Górze. Mamy nadzieję, że uda się je usunąć w najbliższym czasie. Z pewnością nie była to ostatnia tego typu akcja. Dbanie o ochronę środowiska naturalnego to przecież obowiązek  każdego z nas i jest wpisane w Program Wychowawczy naszej szkoły.

Teraz wszystko zależy od mieszkańców Siołkowej.
Czy zadbają o czystość swojej Małej Ojczyzny – nasze wspólne dobro?

                                                                                                          Barbara Waląg


Serdecznie dziękujemy: Panu Piotrowi Fydzie za zorganizowanie całej akcji,
Panu Michałowi Bergańskiemi i Panu Michałowi Główczykowi za fotorelację.