231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Aby upamiętnić to ważne wydarzenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w dniu 29 kwietnia pod kierownictwem pani Barbary Waląg i pana Mariana Bergańskiego, uczniowie z klasy VI i VII wraz z zespołem “Synkopa” przygotowali uroczystą akademię z tej okazji.

Miłym akcentem było również wręczenie statuetki za najlepszy montaż filmowy o tematyce pro ekologicznej. Zwycięzcą okazała się klasa VI wraz z wychowawczynią panią Barbarą Waląg. W akcji brali udział uczniowie klas IV-VIII. Jej celem było propagowanie postaw ekologicznych w nawiązaniu do minionego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi. Akcja podzielona była na kilka wyzwań. Uczniowie wykonywali m.in. zakładki do książek zawierające motyw ekologiczny, redagowali własne wiersze o tematyce ekologicznej oraz nagrywali krótki spot o ochronie przyrody. Koordynatorem akcji była pani Bogusława Kmak. 

Dziękujemy i gratulujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie akademii i przeprowadzoną akcję na rzecz ochrony środowiska.