Obchody Dnia Seniora w Siołkowej – 2016

„Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć?”

Cyceron

Obchody Dnia Seniora w Siołkowej – 2016

Wczoraj w budynku Szkoły odbyło się  po raz drugi spotkanie z okazji Dnia Seniora. Na początku uroczystości sołtys Antoni Obrzut przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Po przywitaniu rozpoczęła się  msza święta, której przewodniczył proboszcz z Grybowa -Ryszard Sorota, wraz z księżmi Ryszardem Stasikiem, Janem Grybosiem i Januszem Szpilowskim. Msza święta odprawiona została  w intencji wszystkich seniorów Siołkowej. Słowo Boże do seniorów skierował ks Ryszard Stasik. Oprawę muzyczną do mszy św przygotował zespół Synkopa, którego kierownikiem jest pan Marian Bergański (nauczyciel muzyki, sztuki w Siołkowej). Po zakończonej mszy wszyscy zgromadzeni na sali składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

W drugiej części spotkani zgromadzeni przeszli do sali, gdzie już czekały z niecierpliwością na swój występ dzieci przedszkolne oraz skromny poczęstunek. Dzieci przedszkolne pod opieką pani Ani Olech, Kingi Matuszewskiej oraz Małgorzaty Święs przygotowały Jasełka.

Sołtys, radni oraz rada sołecka składa serdeczne podziękowania pani dyrektor Jolancie Dróżdż i pani wicedyrektor Barbarze Waląg, pani dyrektor Kultury Marii Majcher, panią w kuchni Janinie Kiełbasie, Agacie Krok, Jadwidze Nalepie, paniom z przedszkola Annie Olch, Kindze Matuszewskiej oraz Małgorzacie Święs za przygotowanie Jasełek, panu Marianowi Bergańskiemu za oprawę muzyczną w czasie mszy, panu Tadeuszowi Sapalskiemu za upamiętnienie obchodów, poprzez robienie zdjęć. Wszystkim nauczycielom szkoły. Paniom które pomogły w obsłudze, oraz młodzieży i dzieciom naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu uroczystości.


Tekst: Piotr Fyda