Podstawowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

W dniu 15 maja 2018 r. w naszej szkole zostało zorganizowane dla uczniów szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.  Zajęcia były prowadzone przez studentów Instytutu Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu o kierunku Ratownictwo Medyczne.

Uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Celem szkolenia było również pobudzenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.