Dzień rodziny

3 czerwca nasza szkoła organizowała po raz drugi imprezę plenerową ,,Dzień Rodziny” pod hasłem: ,, Żyjmy zdrowo!”. Pierwszym  punktem programu był ,,marsz po zdrowie”. Uczniowie, niosąc transparenty z hasłami dotyczącymi zdrowego trybu życia, udali się spod szkoły w kierunku WTZ, gdzie odbyła się druga część imprezy.

Pani Dyrektor  Jolanta Dróżdż dokonała uroczystego otwarcia pikniku. Z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty, szkolny Zespół Wokalno – Instrumentalny ,,Synkopa” przygotował koncert, którym uhonorował rodziców.

Cała impreza obfitowała w pouczające i ciekawe występy uczniów. Tematyka występów opracowana była w oparciu o realizowane przez szkołę programy profilaktyczne i zdrowotne pt: ,,Trzymaj formę!”, ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie” i „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Realizacja programów została podsumowana organizacją konkursów: plastycznych – „Aktywnie spędzam czas wolny” dla klas I – IV oraz „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” dla klas V – VII oraz gimnazjum. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w trakcie pikniku.

Konkurs smakosza zweryfikował, czy uczniowie rozpoznają różne owoce i warzywa. Wielką popularnością cieszyły się różne konkurencje sportowe, m. in. Rodzinny fitness na trampolinach, przeciąganie liny, kręcenie hula hop, wyścigi na ,,gąsienicach”.

Maskotka pikniku: Lew Leon rozdawał ulotki z wyżej wymienionych programów oraz częstował warzywami i owocami. Dzieci mogły skorzystać z różnych atrakcji: dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, malowania twarzy, balonowego zoo, zabawa z chustą animacyjną, zabawy ruchowe przy muzyce.

Podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które zaangażowały się w przygotowanie i organizację pikniku. Szczególne podziękowania dla rodziców na czele z przewodniczącą Rady Rodziców – panią Katarzyną Dwojak za pyszny poczęstunek. Dla Pani Moniki Baran za wypożyczenie namiotu i możliwość zakupienia artykułów spożywczych.

Panu Antoniemu Obrzutowi – sołtysowi za udostępnienie miejsca i sceny. Panu Pawłowi Roli za wypożyczenie krzeseł z Domu Kultury. Panu Szczepanowi Radzikowi – prezesowi OSP – za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy.