Podsumowanie projektu “Krecik poznaje Polskę”

25 maja w naszej szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość przygotowana przez przedszkolaków, jaką był “Dzień Matki” oraz podsumowanie całorocznych działań związanych z tematem
“Moja wieś – mój region” innowacji pedagogicznej oraz ogólnopolskiego projektu regionalnego “Krecik poznaje Polskę”. Te dwie uroczystości zostały połączone, aby nie tylko złożyć życzenia wszystkim mamom ale również by zaprezentować nasze całoroczne działania związane z poznaniem naszej wsi i regionu.

Przedszkolaki zaprezentowały przedstawienie “Na Hali” przeplatane tańcami regionalnymi takimi jak “Trojak” i “Zbójnicki”. Przedstawiono również prezentację multimedialną dotyczącą projektu. Na tą uroczystość przyjęli zaproszenie przedstawiciele władz gminy i wsi oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Koordynatorem projektu była Pani Agnieszka Łosowska.