Zwierzęta szanujesz – Ziemię ratujesz!

Każdy o tym dobrze wie, że żółwie błotne chroni się! Zaopiekuj się nami, bo sami rady nie damy! Nie potrzebuję złota, tylko trochę błota!

        Takie i podobne hasła pojawiły się podczas kolejnego happeningu zorganizowanego przez uczniów i  nauczycieli naszej szkoły.

        W tym roku celem akcji było zwrócenie uwagi na problem ginących gatunków zwierząt. Każda klasa wylosowała po 3 zwierzęta. Były to m.in.: nietoperz, żółw błotny, niedźwiedź brunatny, salamandra, pustułka, orzeł. Zadaniem uczniów było dokładne poznanie danego gatunku i przedstawienie go w formie plakatu,  prezentacji multimedialnej i przebrania. Uczniowie  przygotowali  też hasła i piosenki  promujące ochronę środowiska i ochronę zwierząt.  

        20 września 2019 stworzyliśmy barwny korowód składający się z uczniów i nauczycieli przebranych za różne zwierzęta objęte ochroną. Pojawiły się też transparenty z hasłami. Tak przygotowani, przy dźwiękach syreny, ruszyliśmy drogą główną przez Siołkową. Po drodze zatrzymaliśmy się przy Warsztatach Terapii  Zajęciowej.  Skandując nasze hasła i śpiewając piosenki,  dotarliśmy aż do budynku Urzędu Gminy, gdzie wyszli do nas pracownicy Urzędu i pan Wójt Jacek Migacz.

        Mamy nadzieję, że udało nam się  ponownie zainteresować problemem ochronny środowiska lokalną społeczność oraz władze lokalne. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku na transparentach kolejny raz pojawiły się hasła nawołujące do zaprzestania palenia śmieci i ich segregacji : ”Nie pal śmieci, bo trujesz własne dzieci!”,  „Sortujesz, świat ratujesz!”. To oznacza, że uczniowie naszej szkoły posiadają świadomość ekologiczną – mają szacunek do przyrody, potrafią przestrzegać zasad ochrony przyrody i  przeciwdziałają  zagrożeniom dla środowiska.