Zajęcia przygotowawcze – projekt Grecja

W maju 2023 r. w szkole w Siołkowej odbyły się zajęcia przygotowawcze dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu do Grecji w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie operacyjnym Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-1-PMU -4406.

Zajęcia przygotowawcze z j. angielskiego w ilości 18 godzin prowadził pan Michał Bergański – na zajęciach tych doskonalono wypowiedzi związane z pobytem za granicą.

Zajęcia pedagogiczno-kulturowe w ilości 10 godzin prowadzili: Pani Barbara Waląg oraz Pan Piotr Fyda.  Przybliżono  na nich uczniom kulturę grecką.

Zajęcia z BHP w ilości 2 godzin poprowadził Pan Piotr Fyda, zwracając na nich szczególną uwagę o bezpieczne zachowanie podczas podróży i pobytu za granicą.