Konkurs “Odblaskowa Szkoła 2016/17”

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIOŁKOWEJ PRZYSTĄPILI W ROKU SZKOLNYM 2016/17 DO KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Więcej informacji znajdziecie na stronie ZSP Siołkowa: http://szkola.siolkowa.eu/aktualnosci.html
Regulamin konkursu: https://malopolska.policja.gov.pl/pl/komunikaty/regulamin-konkursu-pt-odblaskowa-szkola