Dokumenty

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Szkoła Podstawowa / Gimnazjum w Siołkowej

 

j. polski kl. IV i V

j. polski kl. VI

j. polski kl. II-III G

j. angielski j. francuski kl. II-III G

j. francuski kl. VII-VIII

matematyka kl. VI

matematyka IV, V, VII

matematyka kl. II-III G

fizyka chemia biologia przyroda

geografia kl. II-III G

historia kl. IV-VII

historia kl. V-VI

historia kl. II-III G

wiedza o społeczeństwie informatyka / zajęcia komputerowe technika / zajęcia techniczne
plastyka kl. IV-VII

plastyka G

muzyka SP

muzyka G

wychowanie fizyczne SP

wychowanie fizyczne G

zajęcia artystyczne
edukacja wczesnoszkolna  

 

 

Szkoła podstawowa
➜ Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej
➜ Statut Przedszkola Samorządowego w Siołkowej
Gimnazjum
➜ Statut Gimnazjum im. T. Kościuszki w Siołkowej
➜ Regulamin dotyczący zasad realizacji jednej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
➜ Regulamin organizacji grupowego projektu edukacyjnego Gimnazjum w Siołkowej